Dans & Pedagogutbildning

År 2007 startade Åsa Rockberg en Dans & Pedagogutbildning. Med inre dans, naturmöten, gruppdynamik, delning och den berättande dansens transformerande kraft har hon med sin starka närvaro och skarpa blick guidat många människor mot deras inre läkning och unika livsväg.

Utbildningens Syfte
– Vår kroppskännedom har en avgörande betydelse för vår självkännedom, vår hälsa och vår relation med omvärlden.
– Kreativa läro- och utvecklingsprocesser är nödvändiga för att människor ska kunna utveckla hela sin potential.
– Inom det konstnärliga och sceniska arbetsområdet finns ett behov av autentiska uttryck för att konsten ska beröra, bejaka och förmedla hopp till människor.
– Det är högst aktuellt att vi människor kommer i kontakt med och värnar om vår egen inre natur för att vi ska kunna uppleva att vi är en del av och inse betydelsen av att värna om allt liv vi har omkring oss.

Earthheart utbildningens syfte är att förmedla kunskaper inom dessa områden till varje enskild individ och till större sammanhang. Det är kunskaper som är grundförutsättningar för livskvalitet, framgång och fred inom alla mänskliga områden.

Utbildning för Vem
Earthheart Dans & Pedagogutbildning är en utbildning
– för dig som för din egen skull vill nå djupare självkännedom, ökad självkänsla och större livskvalitet.
– för dig som vill utveckla dina kreativa gåvor och din livsväg.
– för dig som vill utveckla dig själv och ditt ledarskap inom ditt redan befintliga yrke.
– för dig som vill arbeta inom det pedagogiska/terapeutiska området med dansens och rörelsens läkande effekt.
– för dig som vill skapa scenkonst som berör utifrån ditt eget autentiska uttryck.
– för dig som vill arbeta pedagogiskt och konstnärligt med en naturnära och livsbejakande dansform.

Utbildningens Upplägg och Innehåll
Utbildningen är uppdelad i två delar – en Grundkurs på 2 år och en Diplomkurs med praktik på ytterligare 1 ½ år. Grundkursen är upplagd på distans och innehåller 4 träffar/år, 1 träff/årstid i 2 år, sammanlagt 40 dagar. Även Diplomkursen är upplagd på distans med 5 handledningsträffar under 1 ½ år, sammanlagt 25 dagar. Under hela utbildningen genomförs arbetsuppgifter hemma mellan träffarna.

Dans & Pedagogutbildningen är en utbildning i ett dynamiskt och lyssnande ledarskap som är användbart både för din ledning av dig själv och för din ledning av andra människor.
Grundkursen ger redskap till din egen utveckling, din livsväg och din speciella yrkessituation. Under Grundkursen arbetar vi med det egna inre ledarskapet och med guidad livscoachning. Grunden är att bli närvarande i dig själv och i din kropp, kunna kommunicera din sanning och känna tillit till din del i ett större sammanhang för att kunna leda dig själv mot det du vill med ditt liv. Kursen ger utrymme för att utveckla dina speciella gåvor och livsdrömmar och avslutas med ett eget kreativt arbete, som lyfter fram ditt unika uttryck. Mellan träffarna genomförs övningsuppgifter och litteraturstudier. Grundkursen kan genomföras som en separat kurs eller som en grund till Diplomkursen.

Diplomkursen är en yrkesutbildning och ger dig titeln Earthheart dansare och pedagog. Under Diplomkursen arbetar vi med det yttre ledarskapet för att du som yrkesverksam ska kunna förmedla de kunskaper du själv tillgodogjort dig under Grundkursen till andra människor. Pedagogisk och konstnärlig praktik samt teoretiska studier genomförs mellan handledningsträffarna. Utbildningen avslutas med en professionellt genomförd scenproduktion.

Undervisningen sker på svenska eller engelska och kan tolkas till andra språk.
För att kunna anmäla dig till Dans & Pedagogutbildningen behöver du först ha gått två fristående Earthheart kurser.

”För mig har utbildningen revolutionerat mig som människa. Jag har givits utrymme att möta min inre natur med tillåtande och kärleksfull ledning. Jag har tillsammans med andra bekräftats i det jag mött och på det viset blivit helare. Naturen i Näsåker, Åsa och deltagarna har hjälpt mig att få tillgång till mitt sanna jag och gjort mig så mycket friare! Det finns ingen tvekan om att Åsas koncept bidrar till en bättre värld.”
(Minna Laaksonen, Hälsopedagog)