2012

Under år 2012 har många Gudstjänster och Kyrkförsamlingar i landet berikats med Earthhearts dansspråk.  Åsa skapade på beställning en ny Andakt ”Kyrka, du är min kropp” och följde avslutningsvis en tidigare elev som dansade sin kärlek, sin smärta och sitt farväl på sin fars begravning.

Projekt Sealskin har tagit sitt andra stora steg med filmningar i svenskt vattenlandskap. Samarbetet mellan Naturen, den Lettländska sångerskan Zane Smite och Åsa Rockberg har fördjupats och på kursen under Urkult kom 66 personer för att dansa sin inre natur!

Manuel Bojéns akrobatikundervisning glädjer många barn och Earthheart Event med hans fascinerande Elddans och Luftakrobatiska glans är under stor tillväxt!