RITUELLT DANSDYGN

26-27 september i Härnösand

Om vördnaden för livet

Har du smort någons fötter någon gång eller fått dina fötter smorda av någon?

Vad innebär det att visa sin vördnad och ge sin omsorg som kvinnan som smorde Jesu fötter gjorde? Vad innebär det att vörda det heliga? Ser du dig själv som helig? Hedrar du dina fötter? Hedrar du de upplevelser din kropp ger dig av livet?

Vi får lyssna till, uppleva, dansa och fysiskt gestalta berättelsen om ”Kvinnan som smorde Jesu fötter”och tillsammans dela denna vördnad under ett dansdygn. Vi möter det som hindrar oss från att vara i vår sårbarhet och ger utrymme för kraften som håller och skyddar livet!

Vi gör historien verklig, bearbetar och speglar den i våra egna liv och för berättelsen vidare. I bibeln finns den i: Matt 26:6-13, Mark 14:3-9, Luk 7:36-38, Joh 12:1-8.

Vi håller till i Kapellet med glasmålningen av Marta och Maria, i trädgården och växthuset.

Kursledare: Åsa Rockberg
Trumslagare:
Laurel Wakeman
Plats:
Vårsta diakonigård i Härnösand
Tid: Lördag 26/9 kl 12 – söndag 27/9 efter lunch, som äts kl 12.
Investering: 1 600 kr. I priset ingår 2 lunch, middag, frukost, boende i enkelrum och kursen. Betalning görs på plats, gärna via swish.
Max antal: 20 st
Arrangör: Kvinnor Svenska Kyrkan
Anmälan: Senast 4/9 till Ewy Hägglund 
Meddela allergier och dieter.
Information: Catharina Larsson

Varmt Välkomna!