SKAPANDE DANS & MUSIK

Ett Skapande skola projekt för att stärka välmåendet hos barn 6-9 år genom dansande uttryck genomfördes i Lurs skola i Tanumshede kommun förra året. Barnens kreativitet och livskraft gavs utrymme genom dans, drama, sång och musicerande.

Det följdes upp med en Sommarkurs i Skapande dans och musik för barn 7-10 år från hela kommunen och med terminskurser i Skapande dans och musik under skolåret 2019-20 genom Tanums Musikskola.

Nu kan barn 5-10 år delta i en Sommarkurs igen!
5-7 år tisdag 4 augusti kl 10-13
8-10 år onsdag-torsdag 5-6 augusti kl 10-15

Plats: Lurs församlinghem
Kommunen bjuder på kurserna. Medtag matsäck!
Anmälan: Tanums kommun 0525-18 000 eller på Ung i Tanum från måndag 6 juli kl.10.00
Lärare är Åsa Rockberg, berättande dansare och pedagog med 20 års erfarenhet av att lyfta fram människors berättelser och dans och Agneta Cronholm, musikpedagog med 30 års erfarenhet av att låta barn upptäcka sin musikalitet, rytm och sång.
Mer info: Åsa Rockberg Tanums Musikskola