Historik

Intressena har löpt efter en röd tråd under Åsa Rockbergs liv, genom friluftsliv, idrott, discodans, äventyr, naturbruk, hästliv, solidaritetsarbete med världens urkulturer, miljövård, fredsarbete, barnpedagogik, kroppsarbete, kroppsvård, kroppsterapi, känslans kommunikation, folkdans, rituell dans, olika kulturers danser och ännu mer dans. 1989 tog hon det medvetna beslutet att arbeta med människor, kroppen, rörelse och välmående.

1990 miste Åsa sin nyfödda dotter Amanda och fick då stor erfarenhet av sorgearbete. Ur den erfarenheten växte hennes insikter om kroppens betydelse för traumabearbetning och personlig utveckling och hon upptäckte möjligheten att skapa läkande scenkonst ur våra livserfarenheter och känslor. Därifrån och framåt har Earthheart konceptet arbetas fram genom fler erfarenheter och utbildningar.

1991 började utbildningskonceptet för vuxna växa fram och 1998 skapades den första Earthheart föreställningen. Undervisningen och skapandet växte till fler ålders- och intressegrupper och år 2007 var arbetskonceptet format för att läras ut och föras vidare till fler utövare. Idag är vi flera dansare, pedagoger och koreografer och konceptet förgrenar sig ut i fler konstarter och till många olika områden i samhället.