Om Earthheart

Över hela jorden har vi människor en sak gemensamt – vi känner alla samma känslor. Oavsett hur vi ser ut, klär oss, tänker och tror upplever vi likadana skeenden i våra liv. Vi föds, leker, kämpar, älskar, skapar, mister och älskar igen. Vi gläds, längtar, vredgas, sörjer, försonas och tillslut förundras eller räds vi alla inför döden.

I livets gemensamma känslor känner vi igen varandra. Där kan vi mötas och känna med varandra och skillnader mellan oss löses upp. När vi möts i våra hjärtan, i vårt gemensamma hjärta – Earthheart – ser vi hur alla hör samman och hur alla olikheter är lika viktiga delar av en och samma helhet. Vi ser att livet inom oss och livet utanför oss hör ihop och att allt levande har samma värde. När vi upplever det är det möjligt att leva i vördnad och respekt för oss själva och för allt annat levande.

Detta förhållningssätt är utgångspunkten i Earthheart scenkonst och undervisning.
Earthheart gör scenkonst som berör och som utgår från att allt levande hör samman.
Earthheart undervisning stärker varje individs unika uttryck och självklara del i helheten.
Earthheart konceptet har grundats av Åsa Rockberg, läs mer under Earthheart Dance.