Earthheart Dance

Earthheart Dance är en arbetsform som arbetar med kropps- och självkännedom, med kommunikation och med människans kreativa kraft. Arbetsformens syfte är att stärka varje individs självtillit, samspelsförmåga och kreativitet. Det är grundläggande faktorer för livskvalitet och framgång för alla människor oavsett ålder och inriktning i livet. När människor mår bra och känner tilltro till sig själva, kan kommunicera sin sanning och vara kreativa istället för destruktiva, skapas välgång, samspel och fred i livet och på jorden.

Earthheart Dance är skapad ur Åsa Rockbergs breda erfarenheter och kunskaper i kroppsterapi och dans. Åsa har sedan 1987 studerat etniska danser, rituella danser, improvisation, kroppsmedvetenhet och personlig utveckling för lärare från flera kontinenter. Hon är utbildad ledare i Essential Motion, en rörelsemetod utarbetad av den amerikanska dansterapeuten och läraren i Rosenmetoden Karen Roeper. Hon är utbildad berättare och rituell dansledare av skådespelaren, dansaren och teologen Brita Haugen i Danmark. Åsa är också utbildad inom Rosenmetoden och Gestaltterapi. En syntes av detta har format hennes eget unika sceniska och pedagogiska koncept. Idag är Åsa verksam dansare, koreograf och utbildningsledare på Earthheart Center och turnerar med Earthhearts nyskapande scenkonst och utbildningar runt om i världen.

Ladda ner CV Åsa Rockberg