Akademisk Utvärdering

Tre olika utvärderingar av Dansformen Earthheart och dess effekter har utförts på Umeå och Göteborgs Universitet.

Deltagares upplevelser av dansformen Earthheart Dance
En kvalitativ studie ur ett sjukgymnastiskt perspektiv.
Författare: TinaJohanna Mortensen, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Göteborgs Universitet, 2011.

En studie med syfte att undersöka vad i dansformen som lett till positiva förändringar hos deltagarna gjordes under hösten 2011 vid Göteborgs Universitet.
Studien är gjord ur ett sjukgymnastiskt perspektiv och tar ett första steg mot att förstå om dansformen kan användas som en hälsofrämjande åtgärd inom sjukgymnastiken.

Ladda ned utvärderingen här

Att dansa sitt namn
En kvalitativ studie av dansformen Earthheart.
Författare: Tonny Molander, Institutionen för socialt arbete, Umeå Universitet 2008.

En studie av hur dansformen Earthheart påverkar och förändrar deltagare av olika åldrar och kön utifrån individuella, kollektiva och andliga aspekter. Studien beskriver hur dansformen påverkar deltagares självkänsla, uttrycksförmåga, kommunikation och upplevelser av andlighet. Studien presenterar även en preliminär programteori för dansformen Earthheart.

Ladda ned utvärderingen här
Ladda ned framsidan här

I dansen blev alla känslor ok
En studie om unga tjejers deltagande i Earthheart dance och dansensemblen Elementa.
Författare: Sofia Lindström, Sociologiska institutionen Umeå universitet 2008.

Under åren 1998-2003 arbetade Åsa Rockberg inom Sollefteå landsting och kommun
med att stärka självkänslan och kroppsuppfattningen hos unga kvinnor i högstadieåldern och uppåt. Projektets syfte var att nå resultat i förbättrad hälsa och ökad självkänsla och livslust. Resultatet av deltagande i detta projekt finns utvärderat i denna studie.

Ladda ned utvärderingen här