Vision

Vår vision är att den kännande, medkännande och omsorgsfulla delen i människan har lika stor plats och lika stort värde som den tänkande, presterande och målinriktade delen i människan och i vår värld. En tillvaro där både den inåtgående och den utåtgående kraften och båda våra hjärnhalvor får samspela i kärleksfull balans med varandra.

Vår vision är att den emotionella intelligensen har lika stor plats att utvecklas som den logiska intelligensen i de system där människor ska utbildas och växa, så att alla människor kan utveckla hela sin medfödda potential och därifrån skapa sina liv.

Vår vision är att varje barn som föds blir sett och bemött i sitt sanna väsen så att det kan växa upp och känna stolthet för sin unika personlighet, ge sin speciella gåva till världen och glädjas åt andras gåvor.

Vår vision är att det i varje liv finns naturligt utrymme för vår kropps rörlighet, sensibilitet och kraft, så att vi kan behålla flexibilitet, kreativitet och medkänsla i vårt tänkande och i byggandet av vår tillvaro.

Vår vision är en värld med människor som följer hjärtats röst, livets rytm och som ser att allt levande är ett.