2012

During 2012 many parishes in Sweden have invited the language of dance by Åsa Rockberg in their church services. A new service called ”Church, you are my body!” was created by Åsa and finally she accompanied a former student who danced her love, loss and farewell to her father in his funeral.

The film project Sealskin has taken another big step with shootings in Swedish water landscape. The cooperation between Nature, the Latvian singer Zane Smite and Åsa Rockberg has deepened and in the Urkult festival course 66 people came to dance their own inner nature!

The acrobatic teaching of Manuel Bojén has made many children happy and Earthheart Event with Manuel’s fascinating Fire dance and Arial acrobatics is growing!

2012

Under år 2012 har många Gudstjänster och Kyrkförsamlingar i landet berikats med Earthhearts dansspråk.  Åsa skapade på beställning en ny Andakt ”Kyrka, du är min kropp” och följde avslutningsvis en tidigare elev som dansade sin kärlek, sin smärta och sitt farväl på sin fars begravning.

Projekt Sealskin har tagit sitt andra stora steg med filmningar i svenskt vattenlandskap. Samarbetet mellan Naturen, den Lettländska sångerskan Zane Smite och Åsa Rockberg har fördjupats och på kursen under Urkult kom 66 personer för att dansa sin inre natur!

Manuel Bojéns akrobatikundervisning glädjer många barn och Earthheart Event med hans fascinerande Elddans och Luftakrobatiska glans är under stor tillväxt!