2013

2013 var ett år fyllt på så många sätt av vår dotter Sunna, som då kom till oss. Förutom det har Earthheart Events Manuel dansat genom många event med sin kraftfulla eld och sensuella luft- och dansakrobatik. Många barn fortsatte också att utveckla sina uttrycksfulla akrobatiska kunskaper med honom!

Earthheart Dance och Åsa fortsatte fördjupa sitt samarbete med Svenska Kyrkan; hon berörde många hjärtan med sin dans och sin undervisning över Sverige även under detta år. 2014 kommer hon att leda en ny utbildning i Stockholms Stift, för att ge kroppen, rörelsen och hela människan mer utrymme i Gudstjänsten.

Hela tiden fortsätter vi dansa med Naturen och med våra Hjärtan. Vi ser fram emot att möta dig där!

2013

2013 was a year filled in so many ways with our daughter coming to our family – Sunna. Outside of that Earthheart Event’s Manuel danced through many event with his powerful and sensual fire, aerial- and dance acrobatics. Kids also continued to develop their acrobatic- and experssion skills with him!
Earthheart Dance’s Åsa continued to deepen her cooperation with the Swedish Church; she touched many peoples hearts with her dance and teaching in different areas of Sweden. In 2014 there is a new education starting in the Church head office in Stockholm, led by Åsa, to give body, movement and the whole person more value and space in the Church Services.

All the time we keep dancing with Nature and our own Hearts. Looking forward to meet You there!