EARTHHEART DANCE 2016-2017

Från maj månad 2016 kommer Åsa att vara helt föräldraledig under resten av 2016 för att dansa med Sunna, vattnen, bergen och skogarna.

Under 2017 fortsätter verksamheten med:

En ny svit i ”Sätt Livet i Rörelse” 3 helgkurser, arrangerade på olika orter i Sverige.

Andra omgången av 2-åriga utbildningen ”Kropp & Rörelse i Gudstjänsten”  på Ekerö i Stockholm, för ledare inom Svenska Kyrkan i Stockholm, Uppsala och Härnösand stift.

Earthheart utbildningens andra Diplomkurs, som är praktik- och handledningstiden för de som utbildar sig till Earthheart pedagoger.

Förberedelser av nästa 2-åriga Grundkurs i Earthheart Dance, för dem som vill fördjupa sig i sin egen livsprocess och livsuppgift med hjälp av den läkande dansen.