Renflytt

Vuornese Samebys renar har nu flyttat från Ångermanlands skogars vinterbete upp till Borgafjäll för att föda sina kalvar och vistas i svalare trakter med gott bete under sommaren. Åsa var med vid flytten för att studera renskötsel arbetet, det vildas rörelse och relationen med naturen. Det är ett hårt jobb och en fantastisk upplevelse av närvaro, precision, styrka och samarbete och ett sällsamt möte med renens själ. En studie av vårt ursprung.