JUBILERAD BERÄTTARE OCH DANSARE

När Brita jojkas skälver jorden, vinden skrattar och det ekar bland bergen…

Så här rör sig Åsas förebild Brita Haugens på sitt 75-års jubileum! 50 år i yrket, 75 år på jorden.

Hon firades med ett Berättarmaraton i Danmark i juli 2015. Åsa, bland 18 utvalda berättare, bergtog åskådarna dansande människans mörker och ljus.

Under festligheterna förärades Brita många konstnärshyllningar, bl.a. ”Britas Jojk” en kroppsjojk av Åsa.

Brita Haugen är en av Åsas lärare och föregångare och grundaren av den Rituella dansen.