KROPPEN I KYRKAN

Ett år av Gudstjänstutveckling med kropp och rörelse har fullföljts inom Svenska Kyrkan.

Vid Mälaren på Ekerö möts intresserad personal från församlingar i Stockholm, Uppsala och Härnösands stift några dagar vid varje årstid för att fördjupa den Kroppsliga Visdomen i sitt arbete.

Det är en spännande resa och ett givande utbyte mellan Earthheart Dance och Svenska Kyrkan, som kommer att fortgå!

Nästa utbildningsomgång startar i januari 2017. Intresseanmälan till Birgitta Söderberg Stockholms stift.