KROPPSORIENTERAD VÄGLEDNING/HANDLEDNING

Det finns många talesätt om hur vår själ talar genom vår kropp. I en kroppsorienterad vägledningssession får du utrymme att kommunicera med din kropp och din själ med handledarens stöd. Arbetet kan utgå från en speciell fråga eller problematik privat eller i arbetslivet, en speciell önskan eller helt utifrån nuet. Syftet är att transformera livsenergi och livsmönster från att begränsa och hålla dig tillbaka till något som istället befrämjar liv och växt. Arbetet kan leda till djupa insikter, ett förändrat förhållningssätt till dig själv eller en situation, stressreducering, förändring av gamla föreställningar, större livsenergi och till att du blir mer av den du är.

Du arbetar enskilt eller i en liten grupp om 2-4 personer. Om man arbetar i en liten grupp får var och en sin egen session samtidigt som de andra bevittnar med emaptisk blick. Vittnenas upplevelser och speglingar ger en extra dimension till arbetet du gör med dig själv, din fråga och ditt liv.

Handledare: Åsa Rockberg
Plats: Via Internet på Zoom och på Earthheart Center utanför Tanumshede under hela året.
Boka tid: Earthheart Center