LYSSNANDE LEDARSKAP I FÖRSAMLING, GUDSTJÄNST OCH PREDIKAN

En ledarutbildning i Svenska Kyrkan 2019-2020

En ledarutbildning med två syften. Dels syftar den till ett lyssnande och kroppsmedvetet ledarskap som ger stöd för församlingen att ta en mer aktiv plats i gudstjänsten. Dels är utbildningens syfte att hitta uttryck för en mer levande förkunnelse och liturgi som förmedlas på ett ärligt och fördjupande sätt.

Den tredje omgången av utbildningen för medarbetare inom Svenska Kyrkan startar i mars 2019 på Ekerö, vi har 8 internat under 2 år. Det finns 2 platser kvar! Välkommen med ditt intresse så snart du kan!

Utbildningsledare: Åsa Rockberg, rörelseterapeut och danskonstnär
Utbildningsansvarig: Birgitta Söderberg, Församlingsherde Huddinge
Information och anmälan: Andreas Holmberg, Stockholms stift och Sensus