Skapande Dans ~ Skapande skola projekt i Sollefteå Kommun

Alla elever i åk 4,5 & 6 i lantorts skolorna i Sollefteå kommun fick upptäcka den kreativa och uttryckande dansen tillsammans med Åsa Rockberg och Manuel Bojén under mars månad. Ca 270 elever från 8 skolor fick delta i ett 1½ timme långt lekfullt arbetspass. Resultatet var genomgående väldigt gott. Alla barnen deltog, hade roligt, fantiserade och upptäckte nya saker. Många önskade få göra det igen.

Detta var ett projekt som iscensattes av Kulturskolan Sollefteå som ett första steg till att stödja barnens kreativitet och ge dem smakprov på vilka olika konstnärliga uttryck som finns att utöva. Projektet innehöll även en kulturdialog där barnen fick önska vilka mer kulturella uttryck de vill att deras skoltillvaro ska innehålla. Önskningar som Kulturskolan tar vidare till kommande kulturprojekt för skolan