UTBILDNING I GUDSTJÄNSTUTVECKLING I STOCKHOLMS STIFT 2014-2016

”KROPP & RÖRELSE I GUDSTJÄNSTEN”
En utbildning inom Svenska Kyrkan för dig som längtar efter att:
– fira gudstjänst med hela kroppen och alla sinnen
– kroppen tas i anspråk när vi gestaltar livet och evangeliet
– öka delaktigheten i gudstjänsten
– hela den gudstjänstfirande gemenskapen kan slappna av och låta kroppen vara med

KROPPEN I FOKUS

Det är dags att kroppen tas på allvar också i gudstjänsten. Kyrkans personal behövs som Jesu händer, hjärta, fötter, ögon, öron, famn. Framtidens kyrka behöver bli tydligare och mer trovärdig i sitt uttryck. När kroppen gestaltar och förstärker det vi vill säga och ord och kropp talar samma språk går budskapet lättare fram.

FÖR VEM
Anställda eller ideella medarbetare i Svenska kyrkan och ledare som arbetar med gudstjänster (i första hand inom Stockholms stift) kan anmäla sitt intresse för utbildningen. Utbildningen startade i augusti 2014. Nästa Utbildningsgrupp planeras starta under hösten 2016!

Kursansvarig: Birgitta Söderberg, stiftsadjunkt för gudstjänstfrågor, Tel 08-508 940 03, birgitta.soderberg@svenskakyrkan.se
Kursledare: Åsa Rockberg