LEDARUTBILDNING I EARTHHEARTS ARBETSMETOD

Den som genomgått Earthhearts grundkurs eller Svenska Kyrkans 2-åriga ledarutbildning kan gå vidare in i Ledarträningen, som ger redskap att leda andra människor till kroppslig kompetens.
Läs mer om utbildningen här

Nästa Ledarutbildning startas under 2019-2020.

Anmäl ditt intresse till Earthheart Center

 

”Genom att gå utbildningen har jag erövrat en gedigen förmåga till lyssnande ledarskap, vilket jag upplever är centralt för förändringsarbete som går på djupet.”
TinaJohanna Mortensen, Fysioterapeut

”För mig har utbildningen revolutionerat mig som människa. Det finns ingen tvekan om att Åsas koncept bidrar till en bättre värld.”
Minna Laaksonen, Hälsopedagog