Earthheart Dans & Pedagogutbildning

År 2007 startade Åsa Rockberg en Dans & Pedagogutbildning. Med inre dans, naturmöten, gruppdynamik, delning och den berättande dansens transformerande kraft har hon med sin starka närvaro och skarpa blick guidat människor mot deras inre läkning, unika livsväg och ledarskap.

Utbildningens Syfte
Är att förmedla kunskaper om:
– Vår kroppskännedoms betydelse för vår självkännedom, vår hälsa och vår relation med omvärlden.
– Kreativa läroprocessers nödvändighet i mänsklig utveckling.
– Det autentiska uttryckets kraft att beröra, bejaka och förmedla hopp till människor.
– Nödvändigheten av medkänsla med oss själva för att vi ska kunna värna om allt liv vi har omkring oss.

Detta är kunskaper som är grundförutsättningar för livskvalitet, framgång och fred i alla mänskliga sammanhang på jorden.

Utbildning för Vem
Detta är en utbildning för dig som vill:
– Nå djupare självkännedom, ökad självkänsla och större livskvalitet.
– Utveckla dina kreativa gåvor och din livsväg.
– Utveckla ditt ledarskap inom ditt redan befintliga yrke.
– Arbeta inom det pedagogiska/terapeutiska/konstnärliga yrkesområdet med kroppens och rörelsens läkande förmåga.
– Beröra utifrån ditt eget autentiska uttryck.
– Arbeta för en fredlig och hållbar utveckling på jorden.

Det är en utbildning i ett Dynamiskt och Lyssnande ledarskap som är användbart både för din ledning av dig själv och för din ledning av andra människor.

Utbildningens Upplägg och Innehåll
Utbildningen är uppdelad i två delar – en Grundkurs på 2 år och en Diplomkurs med praktik på ytterligare 1 ½-2 år. Grundkursen är upplagd på distans och innehåller 4 träffar/år, 1 träff/årstid i 2 år, sammanlagt 40 dagar. Även Diplomkursen är upplagd på distans med 5 handledningsträffar under 1 ½-2 år, sammanlagt 25 dagar. Under hela utbildningen genomförs arbetsuppgifter hemma mellan träffarna. Undervisningen sker på svenska eller engelska.

För att anmäla dig till Grundkursen behöver du först ha gått två fristående Earthheart kurser, för att anmäla dig till Diplomkursen behöver du har genomfört Grundkursen eller Svenska Kyrkans 2-åriga Lyssnande ledarutbildning för Åsa Rockberg.

Grundkursen ger redskap till din egen utveckling, din livsväg och din speciella yrkessituation.
Under Grundkursen arbetar vi med det egna inre ledarskapet och med guidad livscoachning. Grunden är att bli närvarande i dig själv och i din kropp, kunna kommunicera din sanning och känna tillit till din del i ett större sammanhang för att kunna leda dig själv mot det du vill med ditt liv. Kursen ger utrymme för att utveckla dina speciella gåvor och livsdrömmar och avslutas med ett eget kreativt arbete, som lyfter fram ditt unika uttryck. Mellan träffarna genomförs övningsuppgifter och litteraturstudier. Grundkursen kan genomföras som en separat utbildning eller som en grund till Diplomkursen.

Diplomkursen är en ledarutbildning för att kunna guida andra till kroppslig visdom.
Under Diplomkursen arbetar vi med ditt ledarskap för att du som yrkesverksam ska kunna förmedla de kunskaper du själv tillgodogjort dig under Grundkursen till andra människor. Pedagogisk och kreativ praktik samt teoretiska studier genomförs mellan handledningsträffarna. Diplomkursen certifierar dig som pedagog.

”Genom att gå utbildningen har jag erövrat en gedigen förmåga till lyssnande ledarskap, vilket jag upplever är centralt för förändringsarbete som går på djupet.”
TinaJohanna Mortensen, Fysioterapeut

”För mig har utbildningen revolutionerat mig som människa. Jag har givits utrymme att möta min inre natur med tillåtande och kärleksfull ledning. Jag har tillsammans med andra bekräftats i det jag mött och på det viset blivit helare. Naturen, Åsa och deltagarna har hjälpt mig att få tillgång till mitt sanna jag och gjort mig så mycket friare! Det finns ingen tvekan om att Åsas koncept bidrar till en bättre värld.”
Minna Laaksonen, Hälsopedagog