Artistutbildningar

Fördjupad Kroppskompetens för dansare, skådespelare & andra scenkonstnärer
Undervisning i hur du blir mer närvarande, övertygande och äkta i ditt sceniska uttryck. Du guidas in i din kropp till en djupare källa, varifrån vi arbetar för att du ska nå ut med både din kraft och din sensibilitet och kunna beröra din publik på starkaste och ärligaste sätt.
Utbildningsledare: Åsa Rockberg

Undervisningen sker individuellt eller i grupp, på svenska eller engelska och kan även tolkas till andra språk.