Barn & Ungdomsverksamhet

Earthheart Dance för barn
Undervisning i dans, rytm, rörelse & berättande för pojkar och flickor. Även för barn med funktionshinder.

Arbetet fokuserar på barnens rörelseglädje, egna uttryck, samarbetsförmåga och behov av gemenskap. Ur barnens spontana kroppsspråk, danslust och fantasi skapar vi dansberättelser tillsammans. Alla barn ges utrymme att dela med sig av sina upplevelser och delta med sin skapande förmåga. Ingen tidigare dansvana behövs.
Längre arbetsprojekt avslutas med framförande av en föreställning eller en redovisning av det vi arbetat med.

Kursledare: Åsa Rockberg och fler utbildade pedagoger och praktikårselever ute i landet.

”I remember how you took the children through a wonderful creative experience and they never knew that they were being taught to dance… you gave them a gift of creative freedom!”
(Mark McCrary, Director Madison County Cultural Centre, Mississippi USA)

 

 

Earthheart Dance för ungdomar
I tjej- och killgrupper eller i blandade grupper arbetar vi med ungdomars självbild, kroppsuppfattning, gemenskap och egenvärde i en tid då det är viktigt att våga gå emot likriktningen och att känna stolthet över sin egen speciella personlighet och kropp. Vi arbetar med kroppsspråk, avspänning, kraftuttryck, rörelse, gestaltning och dans. Vi samtalar och gör övningar kring ungdomars egna viktiga livsfrågor. Vissa grupper vill skapa något sceniskt av deras egna aktuella berättelser, andra vill bara ha en stärkande gemenskap för sig själva. Innehållet styrs av gruppens behov.

Danskonceptet erbjuds enskilt eller i ett samarbete med andra pedagoger och uttryck. I de fall där tjejer och killar arbetar i olika grupper arrangeras avslutningsvis ett möte mellan grupperna.

Kursledare: Åsa Rockberg och fler utbildade Earthheart pedagoger och praktikårselever.

”Sedan jag började i dansgruppen har jag sluta dricka alkohol och ränna på stan. Nu får jag ut de upplevelserna jag sökte då genom dansen och gemenskapen i gruppen.”
(Deltagare Tjejgrupp)

”Jag började i dansgruppen för ett halvår sedan och under denna korta tid har jag fått bättre självförtroende och mitt hopp har ökat. Både gruppen och ledaren har gett mig styrka till att göra saker jag annars aldrig skulle vågat.”
(Johanna Henriksson, deltagare Tjejgrupp)

För barn och ungdomar erbjuds Skapande skola-projekt, helgworkshops, lov-aktiviteter, sommarläger och terminskurser. Undervisningen sker på svenska eller engelska och kan även tolkas till andra språk.