Företagsutbildningar

Din Kroppskompetens – din förmåga att använda kroppen som referensram och vägvisare för att få tillgång till din personliga närvaro och kraft – är en grundläggande och avgörande faktor för kvalitet och framgång i alla livs- och yrkessituationer.

Din närvaro och din medvetenhet om dig själv och din kropp avgör hur du hanterar stress, hur du behåller kontakten med din känsla och övertygelse och hur du kommunicerar med omvärlden. Att ha tillgång till din kropps kompetens gör dig klartänkt, tydlig och fri i handling. Den hjälper dig att göra val som överensstämmer med din övertygelse och att nå fram med det du har för avsikt att förmedla.

Vi ger utbildningar i Kroppskompetens till alla yrkesgrupper som vill må bra, kunna samarbeta bra, använda hela sin potential och kunna framföra sina budskap på bästa sätt. Vi ger en längre Ledarutbildning i Kroppskompetens och kortare kurser och sessioner i Friskvård / Personalvård / Handledning / Teambuilding och Framförandeteknik.

Ledarutbildning i Kroppskompetens
För de yrkesverksamma som önskar integrera kroppens visdom med den intellektuella förståelsen i sitt arbete, t.ex. i stödarbete eller terapeutiskt arbete med andra människor. En utbildning i ett dynamiskt och lyssnande ledarskap, som består av ett flertal träffar i grupp under ett till två år och som har utgångspunkt i den egna upplevelsen med medföljande ledarskapsövningar och praktik. Kontakta oss för utförligare prospekt till just din organisation.

”Utbildningen gav mig nya vägar i livet både i min yrkesroll och som privatperson. Förutom att jag har börjat tänka mer på att kropp och själ hör ihop i min undervisning bedriver jag “Må bra-grupper” för elever och personal på skolan. Och mitt arbete är väldigt populärt!”
(Agneta Ekman, Idrottslärare)

Friskvård / Personalvård / Handledning
Egen värdefull tid till att bearbeta intryck och hämta kraft ur dig själv för att kunna prestera mer avspänt. Genom kontakten med kroppen frigörs muskelspänningar, blodet syresätts, energinivån ökar och tanken klarnar. Kropp och intellekt, känsla och tanke integreras. Då blir både du som människa och ditt arbetsresultat helare.

”Gillar ej att dansa men detta var OK.”
”Stärkt mig i min grundläggande uppfattning om mig själv.”
(Aktivitetscenter Sollefteå)
”Aktuellt ämne – hälsa. Skönt med rörelse. Bra att få vara aktiv själv. Nyttig påminnelse om hur vi sitter, står, går, rör oss etc.”
(Hola Folkhögskola)

Teambuilding
Jämlik kommunikation utan krav och konkurrens för att mötas på nivåer som stärker tilliten och lusten till samarbete. En befriande och glädjefylld upplevelse genom rörelse, som lyfter fram många ibland oanade kvaliteter i gruppen.

“Det var väldigt inspirerande att se hur Åsa ledde gruppen.”
(Barbro Dahlbom-Hall, Chefsutvecklare & Författare)

Framförandeteknik
Hur blir du mer autentisk och fängslande i framförandet av ditt budskap? Hur når du fram till andra människor med det som är viktigt? Utbildning i att använda vårt mest talande språk – kroppsspråket – när du är i blickpunkten.

”Jag har upptäckt positiva och negativa saker hos mig själv och andra, fått bättre självförtroende och många nya idéer att använda. Lärt mig ta mot komplimanger.”
”Jag har läst mig att stressa av och använda kroppsspråket när jag pratar inför publik.”
(Vårdförbundet Västernorrland, fackliga företrädare)

Arbetspassens längd: 1½-3 timmar eller en dag. Undervisningen och handledningen sker individuellt eller i grupp, på svenska eller engelska och kan även tolkas till andra språk.
Kontakta oss för utförligare prospekt till just din organisation.